פינוי פסולת אלקטרונית

מהי פסולת אלקטרונית? פסולת מסוג זה כוללת ציוד אלקטרוני וחשמלי שאין לנו צורך בו ואנו מתכוונים לזרוק. המוצרים פועלים על חשמל או בטריות, ומדובר גם בסוללות ובמטענים עצמם. בין היתר בקטגוריות הפסולת האלקטרונית נכללים גם מחשבים, וכיום בארץ ישנה יותר ממאה אלף טון של פסולת מסוג זה.

מהו שווי הפסולת האלקטרונית שאנו זורקים?

בנוסף המחזור הירוק גורם לנו לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני ולצמצם את כמות הפסולת כך שהו מקטין במקביל את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות.

מהו חוק המחזור

עם השנים והעלייה בצריכת החומרים שאינם מתכלים, החלה להיערם יותר ויותר פסולת שזקוקה למחזור. ככל שעוברות השנים חלה עליה בכמות הפסולת בארץ ולכן קם חוק המחזור שהחל לרקום עור וגידים בשנת 93.

החוק הינו חוק איסוף ופינוי פסולת והוא מטיל על המשרד להגנת הסיבה לאכוף ולהתקין יעדי מחזור במקומות ציבוריים, וסילוק כמויות פסולת בין אם מדובר בפסולת מחזור רגילה ואלקטרונית.

לאחר התקנת המקומות המיועדים, על הרשויות לאסוף את המחזור של הפסולת האלקטרונית הכוללת מחשבים, מוצרי חשמל, דיסקים, סוללות ועוד שישליכו התושבים והיצרנים את מכשירים החשמל למקומות המיודעים ובכך תסייע להפחית את הפסולת ולהעבירה למקומות מסודרים ומורשים להטמנתה דבר שיכול להשפיע על עליית מוצרי החשמל.

שאלות ותשובות

האם תהיה גבייה מהתושבים על המחזור?

אומנם תחול עליה של שקלים בודדים במוצרי החשמל, אך עם זאת לא תהיה גבייה של התושבים על הוצאות המחזור ועליו מחירי מוצרי החשמל תהיינה תלויות ביבואנים בלבד.

בכמה אחוזים עולה כמות הפסולת בארץ בשנה?

כמות הפסולת עולה כל שנה בחמישה אחוזים בממוצע בארץ ישראל. ולכן קם חוק המחזור.

כיצד יבוצע איסוף פסולת אלקטרוני?

בניגוד לאיסוף פסולת רגיל, באיסוף פסולת אלקטרוני מביאים הלקוחות ציוד אלקטרוני ישן אל היבואנים ואלה חובתם לקבל את הציוד האלקטרוני ולספק הנחות עבור ציוד חדש שנרכש בחנותם. לאחר מכן עובד הציוד מחזור על ידי היבואנים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

האם מוטלות קנסות על מי שלא ממחזר?

בוודאי! מי שאינו יוצר קשר עם הגורמים הממחזרים עלול לסבות מקנסות כבדים.

איך תושבים יכולים למסור פסולת למחזור?

תושבים יכולים לזרוק פסולת אלקטרונית במוקדים המיועדים לכך הפזורים ברחבי העיר. בנוסף אם ישנו ציוד כבד יותר ניתן להביאו אל מרכזי מחזור עירוניים או אל יבואני חשמל כפי שהזכרנו.